Ανεπάρκεια Μιτροειδούς

Πρόκειται για μία συχνή βαλβιδοπάθεια, στην οποία το αίμα παλινδρομεί διαμέσου της μιτροειδούς βαλβίδας, όταν η καρδιά συστέλλεται. Έτσι, η ποσότητα του αίματος που εξωθείται από την καρδιά προς το υπόλοιπο σώμα μειώνεται.

Όταν οι καρδιακές βαλβίδες (βλ. Εικόνα 1) λειτουργούν φυσιολογικά, συγκρατούν τη ροή του αίματος προς μία μόνο κατεύθυνση. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν επιτρέπεται η διαρροή του αίματος προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όμως, αν οι βαλβίδες δεν λειτουργούν φυσιολογικά, μία σημαντική ποσότητα αίματος μπορεί να επιστρέψει προς την κατεύθυνση από την οποία προέρχεται. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.

Εικόνα 1

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η μιτροειδής βαλβίδα διασφαλίζει τη μονόδρομη ροή του αίματος από τον αριστερό κόλπο στην αριστερή κοιλία. Σε περίπτωση ανεπάρκειας, επιτρέπει την παλινδρόμηση αίματος εντός του αριστερού κόλπου. Στο 70% των ενηλίκων παρατηρείται πολύ ήπια ανεπάρκεια μιτροειδούς που ονομάζεται "διαφυγή". Το ποσοστό των ανθρώπων με μέτρια ανεπάρκεια μιτροειδούς ανέρχεται σε 1.9%. Τέλος, μερικοί άνθρωποι έχουν σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς (περίπου 0.2% του πληθυσμού) που, με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω.

Σημαντική ανεπάρκεια μιτροειδούς μπορεί να προκληθεί λόγω:

Τα περισσότερα άτομα με ανεπάρκεια μιτροειδούς δεν έχουν συμπτώματα. Όμως, μερικά άτομα με σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς μπορεί να έχουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα:

Αν ο καρδιολόγος σας υποψιάζεται ότι μπορεί να πάσχετε από ανεπάρκεια μιτροειδούς, μπορεί να σας ζητήσει μία ή περισσότερες από τς παρακάτω εξετάσεις:

Αν έχετε ήπια ανεπάρκεια μιτροειδούς, μπορεί να μην χρειάζεστε καμία θεραπεία, ούτε διαχρονική παρακολούθηση. Μπορεί να μην χρειάζεστε θεραπεία, ακόμα και αν έχετε ανεπάρκεια μιτροειδούς μεγαλύτερου βαθμού. Είναι πιθανό ο καρδιολόγος σας απλά να θέλει να σας παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα – συνήθως ανά 6–12 μήνες – για να διαπιστώσει αν έχει προκύψει ανάγκη θεραπείας.

Για όσους χρειάζονται θεραπεία, οι επιλογές περιλαμβάνουν:

Όσον αφορά στη σωματική δραστηριότητα, δεν χρειάζεται κανένας περιορισμός στα άτομα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ο ιατρός σας θα αποφασίσει αν μπορείτε να ασκήστε ή να συμμετέχετε σε αθλήματα.

Οι γυναίκες με ανεπάρκεια μιτροειδούς, που δεν έχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματά τους είναι ήπια, έχουν συνήθως φυσιολογική εγκυμοσύνη. Όμως, οι γυναίκες με σοβαρά συμπτώματα ή σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Αν είστε γυναίκα, έχετε σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς και επιθυμείτε να κυοφορήσετε, ρωτήστε τον ιατρό σας πριν αρχίσετε τις προσπάθειες. Μερικές γυναίκες χρειάζεται να επιδιορθώσουν ή να αντικαταστήσουν τη μιτροειδή τους βαλβίδα πριν κυοφορήσουν.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο συμβουλής ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου και εξουσιοδοτημένου ιατρού ή άλλου φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν ως ιατρική συμβουλή. Θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε τον ιατρό σας.