Πρόπτωση Μιτροειδούς Βαλβίδας

Η πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας (Mitral Valve Prolapse, MVP) είναι μία πάθηση στην οποία η μία από τις 4 βαλβίδες της καρδιάς, η οποία ονομάζεται μιτροειδής, δεν κλείνει φυσιολογικά (βλ. Εικόνα 1 και Εικόνα 2).

Εικόνα 1: Η καρδιά αποτελείται από 4 κύριες κοιλότητες. Οι 2 ανώτερες ονομάζονται δεξιός και αριστερός κόλπος. Οι 2 κατώτερες ονομάζονται δεξιά και αριστερή κοιλία. Κάθε μία από αυτές τις κοιλότητες έχει μία βαλβίδα που συγκρατεί τη ροή του αίματος προς μία μόνο κατεύθυνση.

Εικόνα 2: Η πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας είναι μία πάθηση στην οποία η μιτροειδής βαλβίδα δεν κλείνει φυσιολογικά. Η μιτροειδής βαλβίδα έχει δύο επικαλύμματα (την πρόσθια και την οπίσθια γλωχίνα). Στην πρόπτωση μιτροειδούς, το ένα ή και τα δύο επικαλύμματα δεν κλείνουν με τον σωστό τρόπο. Όταν αυτό συμβεί, το αίμα μπορεί να παλινδρομήσει με φορά αντίθετη από τη φυσιολογική. Η παλινδρόμηση του αίματος από την αριστερή κοιλία προς τον αριστερό κόλπο ονομάζεται "ανεπάρκεια μιτροειδούς". Μερικοί ασθενείς με πρόπτωση μιτροειδούς έχουν ανεπάρκεια μιτροειδούς.

Όταν η καρδιά λειτουργεί φυσιολογικά, οι βαλβίδες διασφαλίζουν ότι το αίμα ρέει προς μία μόνο κατεύθυνση. Η μιτροειδής βαλβίδα διασφαλίζει τη φυσιολογική ροή του αίματος από τον αριστερό κόλπο προς την αριστερή κοιλία.

Η πρόπτωση μιτροειδούς μπορεί να συμβεί από μόνη της, επειδή η βαλβίδα φθείρεται με την πάροδο του χρόνου. Επίσης μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα κάποιας άλλης νόσου. Για παράδειγμα, τα "νοσήματα του συνδετικού ιστού", που προσβάλλουν συγκεκριμένα όργανα του σώματος, μπορεί να προκαλέσουν πρόπτωση μιτροειδούς.

Πολλοί άνθρωποι με πρόπτωση μιτροειδούς δεν έχουν συμπτώματα. Ο καρδιολόγος τους θα την ανακαλύψει στη διάρκεια της εξέτασης, από το χαρακτηριστικό "κλικ" και το φύσημα που θα διαπιστώσει κατά την ακρόαση της καρδιάς.

Η συχνότητα της πρόπτωσης μιτροειδούς στον γενικό πληθυσμό ποικίλλει ανάμεσα στις διάφορες μελέτες εξαιτίας των διαφορετικών κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της και γενικά κυμαίνεται από 4 έως 10% ή ακόμα και 20% σε επιλεγμένους πληθυσμούς.

Μερικοί άνθρωποι με πρόπτωση μιτροειδούς έχουν συμπτώματα όπως πόνο στο στήθος, αίσθημα παλμών, ζάλη ή λιποθυμία. Αν και αυτά συμπτώματα μερικές φορές εκδηλώνονται σε άτομα με πρόπτωση, τα συμπτώματα αυτά μπορεί να μην οφείλονται σε πρόπτωση.

Η πρόπτωση μιτροειδούς μπορεί να είναι ήπια ή σοβαρή. Επίσης μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα, όπως:

Η εξέταση που χρησιμοποιείται συχνότερα για να εξακριβωθεί η παρουσία πρόπτωσης μιτροειδούς βαλβίδας είναι το υπερηχογράφημα καρδιάς. Η εξέταση αυτή χρησιμοποιεί υπερήχους για να δημιουργήσει μία εικόνα της καρδιάς, ενώ αυτή πάλλεται. Είναι αναίμακτη, ασφαλής και διαγνωστική. Δίνει τη δυνατότητα μέτρησης των καρδιακών κοιλοτήτων, και εκτίμησης της λειτουργικότητας της καρδιάς και των βαλβίδων της.

Η θεραπεία της πρόπτωσης μιτροειδούς ποικίλει ανάλογα με τη βαρύτητά της και το αν προκαλεί προβλήματα.

Τα άτομα με ήπια πρόπτωση μιτροειδούς και ήπια ανεπάρκεια μιτροειδούς πιθανόν να μην χρειαστούν καμία θεραπεία. Όμως ο καρδιολόγος θα παρακολουθεί την κατάστασή τους, ώστε αν επιδεινωθεί να συστήσει την κατάλληλη αγωγή.

Τα άτομα με σοβαρή πρόπτωση μιτροειδούς μπορεί να χρειαστούν χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία ο ιατρός θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει την πάσχουσα βαλβίδα. Παρόλο που οι περισσότεροι ασθενείς με πρόπτωση μιτροειδούς έχουν ήπια, ασήμαντη ή καθόλου ανεπάρκεια μιτροειδούς, η πρόπτωση μιτροειδούς αποτελεί τη συχνότερη αιτία χειρουργικής επιδιόρθωσης της ανεπάρκειας μιτροειδούς στις αναπτυγμένες χώρες.

Άλλες θεραπευτικές μέθοδοι που μπορούν να εφαρμοστούν σε άτομα με πρόπτωση μιτροειδούς είναι:

Κατά το παρελθόν, οι καρδιολόγοι συνιστούσαν στα άτομα με πρόπτωση μιτροειδούς, να λαμβάνουν αντιβιοτικά πριν από συγκεκριμένες οδοντιατρικές πράξεις, για την αποτροπή της ενδοκαρδίτιδας. Αυτό δεν ισχύει πια.

Οι γυναίκες που επιθυμούν να κυοφορήσουν, θα πρέπει να μιλήσουν με τον ιατρό τους, πριν ξεκινήσουν την προσπάθεια τεκνοποίησης. Αυτός θα τις ενημερώσει σχετικά με τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στη διάρκεια της κύησης. Επίσης ενδέχεται να τροποποιήσει την φαρμακευτική τους αγωγή, με άλλα φάρμακα που είναι ασφαλέστερα στην εγκυμοσύνη.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο συμβουλής ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου και εξουσιοδοτημένου ιατρού ή άλλου φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν ως ιατρική συμβουλή. Θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε τον ιατρό σας.