Υπηρεσίες

Ο καρδιολόγος Γεώργιος Ψαθέρης προσφέρει υπηρεσίες διάγνωσης και αντιμετώπισης των καρδιακών παθήσεων καθώς και συμβουλευτική σε επίπεδο πρόληψης.

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) έχει ήδη συμπληρώσει περισσότερα από 100 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας στην καρδιολογία. Σε όλο αυτό το διάστημα εμφανίστηκαν πολλές διαγνωστικές μέθοδοι στην κλινική [...]

Μάθετε περισσότερα

Διαθωρακικό Υπερηχογράφημα (Triplex) Καρδιάς

Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα αποτελεί την κύρια μη επεμβατική (αναίμακτη) απεικονιστική μέθοδο για την ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση της καρδιακής ανατομίας και λειτουργίας [...]

Μάθετε περισσότερα

24ωρο Holter Ρυθμού

Σε αντίθεση με το συνηθισμένο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) που παρέχει μία στατική εικόνα της καρδιακής ηλεκτρικής δραστηριότητας για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, το 24ωρο Holter ρυθμού [...]

Μάθετε περισσότερα

24ωρη Περιπατητική Καταγραφή (Holter) Αρτηριακής Πίεσης

Η περιπατητική καταγραφή αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) παρέχει τον μέσον όρο των τιμών της αρτηριακής πίεσης εντός προκαθορισμένου διαστήματος (π.χ. 24 ωρών). Πρόκειται για μια εξέταση που χρησιμοποιείται [...]

Μάθετε περισσότερα

Δοκιμασία Κόπωσης

Η δοκιμασία κόπωσης αποτελεί μία σημαντική μέθοδο για την εκτίμηση ασθενών με γνωστή η πιθανολογούμενη στεφανία νόσο. Η εξέταση πραγματοποιείται όχι μόνο για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου αλλά επίσης [...]

Μάθετε περισσότερα

Προαγωνιστικός Έλεγχος και Χορήγηση Βεβαίωσης

Καρδιολογικός Προεγχειρητικός Έλεγχος

Καρδιολογικός Έλεγχος και Παρακολούθηση Καρκινοπαθών

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και Έκδοση Παραπεμπτικών Ε.Ο.Π.Π.Υ.

Επισκέψεις κατ'οίκον