Διαθωρακικό Υπερηχογράφημα (Triplex) Καρδιάς

Το Ιατρείο είναι εξοπλισμένο με τον υπερηχοτομογράφο ARIETTA 65 (μοντέλο 2021) της HITACHI.

(Μ-mode | 2-D mode | Color Doppler | eFlow | LV eFlow | Tissue Doppler)

Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα αποτελεί την κύρια μη επεμβατική (αναίμακτη) απεικονιστική μέθοδο για την ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση της καρδιακής ανατομίας και λειτουργίας. Η καρδιά εξετάζεται σε μια διάσταση (M-mode), σε δυο διαστάσεις (2D-mode), με έγχρωμο Doppler και ιστικό Doppler.

Με το υπερηχογράφημα μπορούν να απεικονιστούν λεπτομερώς όλες οι καρδιακές κοιλότητες και τα μεγάλα αγγεία, να εντοπιστούν παθολογικές επικοινωνίες μεταξύ των καρδιακών κοιλοτήτων, στενώσεις ή ανεπάρκειες των βαλβίδων, καθώς και ανωμαλίες στις διαστάσεις, το πάχος και τη λειτουργικότητα των καρδιακών τοιχωμάτων.

Επίσης τίθεται η διάγνωση της περικαρδιακής συλλογής, των ενδοκαρδιακών θρόμβων, των όγκων της καρδιάς και των καρδιακών επιπλοκών της υπέρτασης. Είναι δε πολύ σημαντικό για τη διαχρονική παρακολούθηση των ασθενών με χρόνια καρδιολογικά προβλήματα (στεφανιαία νόσος, μυοκαρδιοπάθειες, μυοκαρδίτιδα, βαλβιδοπάθειες).

Πρόκειται για μια ακίνδυνη (χωρίς έκθεση σε ακτινοβολία) και ανώδυνη εξέταση που δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία εκ μέρους του εξεταζόμενου.

Παραδείγματα καταγραφής στη διάρκεια της εξέτασης