Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το Ιατρείο είναι εξοπλισμένο με τον ασύρματο Ηλεκτοκαρδιογράφο τύπου ELI 230 της MORTARA.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) έχει ήδη συμπληρώσει περισσότερα από 100 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας στην καρδιολογία. Σε όλο αυτό το διάστημα εμφανίστηκαν πολλές διαγνωστικές μέθοδοι στην κλινική καρδιολογία αλλά καμία δεν κατάφερε να υποβιβάσει το ΗΚΓ που εξακολουθεί να βοηθάει καθημερινά χιλιάδες ιατρούς – όχι αποκλειστικά καρδιολόγους - στην άσκηση του δύσκολου έργου τους.

Το ΗΚΓ αποτελεί τη σημαντικότερη εξέταση για την ερμηνεία του καρδιακού ρυθμού, τις διαταραχές της καρδιακής αγωγιμότητας και την ανίχνευση της μυοκαρδιακής ισχαιμίας. Το ΗΚΓ έχει μεγάλη διαγνωστική αξία και στην εκτίμηση και άλλων τύπων καρδιακών διαταραχών όπως βαλβιδοπαθειών, καρδιομυοπαθειών, περικαρδίτιδας και υπερτασικής νόσου. Τέλος, το ΗΚΓ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής (κυρίως της αντιαρρυθμικής) και στην ανίχνευση μεταβολικών διαταραχών.

Ο εφευρέτης του ηλεκτροκαρδιογραφήματος Willem Einthoven (18601927). Για την ανακάλυψή του αυτή απέσπασε το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής το 1924.

Ο πρώτος ολοκληρωμένος ηλεκτροκαρδιογράφος (1903).
Τα χέρια και τα πόδια του εξεταζόμενου είναι εμβυθισμένα σε αλατόνερο.