Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής

Το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής είναι ένα πρόβλημα στην αορτή, το μεγαλύτερο αιμοφόρο αγγείο του οργανισμού, που εκφύεται απευθείας από την καρδιά. Το αίμα ρέει διαμέσου της αορτής προς στο υπόλοιπο σώμα.

Η "κοιλιακή αορτή" είναι η μοίρα της αορτής που βρίσκεται κάτω από το διάφραγμα, δηλαδή είναι η συνέχεια της θωρακικής αορτής μέσα στην κοιλιά, που στη συνέχεια διακλαδίζεται για να αιματώσει τα κάτω άκρα. Στα άτομα με ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής ένα τμήμα της διογκώνεται, λεπτύνεται και αποδυναμώνεται (βλ. Εικόνα 1). Αν το διογκωμένο τμήμα υποστεί ρήξη τότε προκαλείται έντονη εσωτερική αιμορραγία και η κατάσταση επιδεινώνεται σημαντικά.

Εικόνα 1

Τα κοιλιακά ανευρύσματα είναι συχνότερα στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και στους άντρες συγκριτικά με τις γυναίκες.

Τα περισσότερα άτομα με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής δεν έχουν συμπτώματα. Τα συμπτώματα, όταν εκδηλώνονται, περιλαμβάνουν:

Τα ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής μπορούν να υποστούν ρήξη χωρίς κανένα προειδοποιητικό σύμπτωμα.

Ο κίνδυνος να προσβληθείτε από ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής αυξάνεται αν:

Η συνηθέστερη εξέταση για τη διάγνωση του ανευρύσματος και την παρακολούθηση του ρυθμού αύξησής του είναι το υπερηχογράφημα. Επίσης χρησιμοποιείται η αξονική τομογραφία.

Εξαιτίας της ασυμπτωματικής φύσης των περισσότερων ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής, επιβάλλεται να διενεργείται υπερηχογράφημα σε:

Η αντιμετώπιση του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής εξαρτάται από το μέγεθός του, τον ρυθμό αύξησής του και το αν προκαλεί ή όχι συμπτώματα. Κάποιοι ασθενείς χρειάζονται επέμβαση επιδιόρθωσης του ανευρύσματός τους. Κάποιοι άλλοι όχι.

Πιθανόν να μη χρειάζεστε άμεση επιδιόρθωση, αν το ανεύρυσμά σας είναι μικρότερο από 4 εκατοστά, αν δεν αυξάνεται γρήγορα και δεν προκαλεί συμπτώματα.

Εφόσον δεν χρειάζεστε επέμβαση, θα πρέπει:

Η επιδιόρθωση του ανευρύσματος αποτελεί την καλύτερη μέθοδο αντιμετώπισης, αν το ανεύρυσμά σας διατρέχει κίνδυνο ρήξης. Μεγαλύτερο κίνδυνο ρήξης διατρέχουν τα ανευρύσματα που είναι μεγαλύτερα από 5,5 εκατοστά και αυτά που μεγαλώνουν περισσότερο από 0,5 εκατοστά σε 6 μήνες.

Τα ανευρύσματα επιδιορθώνονται με δύο μεθόδους (βλ. Εικόνα 2):

Η χειρουργική επέμβαση είναι λίγο πιο επικίνδυνη βραχυπρόθεσμα, αλλά λύνει οριστικά το πρόβλημα. Η διαδερμική εμφύτευση στεντ είναι λιγότερο επικίνδυνη βραχυπρόθεσμα, αλλά χρειάζεται προσεκτική διαχρονική παρακολούθηση. Αυτό συμβαίνει διότι μερικές φορές το στεντ μετατοπίζεται και πρέπει – με μία διαδικασία που είναι συνήθως απλούστερη από την αρχική εμφύτευση – να επανατοποθετηθεί στη σωστή του θέση.

Εικόνα 2

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο συμβουλής ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου και εξουσιοδοτημένου ιατρού ή άλλου φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν ως ιατρική συμβουλή. Θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε τον ιατρό σας.