Κολπική Μαρμαρυγή

Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) αποτελεί τη συχνότερη αρρυθμία. Η ΚΜ αυξάνει σημαντικά – 5πλασιάζει – τον κίνδυνο για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

1 στα 5 εγκεφαλικά επεισόδια οφείλεται σε ΚΜ.

Στα άτομα με κολπική μαρμαρυγή, τα ηλεκτρικά ερεθίσματα που ελέγχουν τον καρδιακό σφυγμό καθίστανται παθολογικά. Ως αποτέλεσμα, οι δύο ανώτερες κοιλότητες της καρδιάς σταματούν να συστέλλονται αποτελεσματικά, και το αίμα που θα έπρεπε να εξωθούν λιμνάζει μέσα σε αυτές. Αυτό έχει ως συνέπεια τον σχηματισμό θρόμβων, οι οποίοι μπορεί να μετακινηθούν διαμέσου των αρτηριών προς τον εγκέφαλο προκαλώντας εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου λόγω κολπικής μαρμαρυγής είναι μεγαλύτερος στα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια, αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο, ηλικιωμένους (μεγαλύτερους των 65 ετών) και γυναίκες.

Σε μερικούς ασθενείς, η ΚΜ δεν υποχωρεί ποτέ (μόνιμη κολπική μαρμαρυγή). Σε άλλους η ΚΜ είναι διαλείπουσα και αυτοανατάσσεται (παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή) ή επιμένει για αρκετές μέρες και χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση (εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή).

Η ΚΜ είναι συχνότερη στις μεγάλες ηλικίες συχνότερη στους άντρες από ότι στις γυναίκες (1.1% έναντι 0.8%). Επίσης είναι συχνότερη στους ανθρώπους με υποκείμενη καρδιακή νόσο. Σχεδόν κάθε μορφή καρδιοπάθειας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής, αλλά οι συχνότερες αιτίες είναι:

Η ΚΜ έχει επίσης συσχετιστεί και με άλλα προβλήματα υγείας, όπως:

Στο 10% των ασθενών με ΚΜ δεν υπάρχει προφανής αιτία (ιδιοπαθής κολπική μαρμαρυγή). Όταν αυτό συμβαίνει σε άτομα μικρότερα των 60 ετών, ο κίνδυνος σχηματισμού θρόμβων είναι πολύ μικρότερος των ηλικιωμένων ατόμων με γνωστή αιτία κολπικής μαρμαρυγής.

Αν είχατε ένα ή περισσότερα επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής, αλλά τώρα έχετε φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό, ρωτήστε τον γιατρό σας τι μπορείτε να κάνετε για να αποτρέψετε την υποτροπή της κολπικής μαρμαρυγής. Μερικά άτομα μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες υποτροπής:

Οι μισοί περίπου ασθενείς με ΚΜ δεν έχουν συμπτώματα (υποκλινική ΚΜ). Τα συμπτώματα, αν εκδηλωθούν, είναι:

Αν ο γιατρός σας υποψιαστεί ότι πάσχετε από κολπική μαρμαρυγή, θα σας υποβάλλει σε ηλεκτροκαρδιογράφημα, μία εξέταση που αξιολογεί την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Άλλες εξετάσεις, όπως π.χ. το υπερηχογράφημα καρδιάς, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση καρδιακής ανεπάρκειας ή βαλβιδοπαθειών. Η δοκιμασία κόπωσης χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της ισχαιμίας του μυοκαρδίου και οι εξετάσεις αίματος χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του θυρεοειδούς. Μερικές φορές ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε μελέτη ύπνου ή σπιρομέτρηση για την αναζήτηση άπνοιας του ύπνου ή κάποιας πνευμονοπάθειας, αντίστοιχα.

Η αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Ανεξάρτητα αν ο ασθενής ακολουθεί αγωγή για τον έλεγχο του ρυθμού ή της συχνότητας ή και των δύο, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί και μακροχρόνια αντιπηκτική αγωγή, κάτι που θα αποφασίσει ο γιατρός βάσει ενός ειδικού score που ονομάζεται CHA₂DS₂-VASc. Επίσης, ο γιατρός θα σας ενημερώσει για τους κινδύνους και τα οφέλη έκαστης μεθόδου αντιμετώπισης.

Η χρήση αντιπηκτικού (δηλαδή ενός φαρμάκου που "αραιώνει" το αίμα, αποτρέποντας έτσι τον σχηματισμό θρόμβων), μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του εγκεφαλικού επεισοδίου στους πάσχοντες από ΚΜ κατά 50% - 70%.

Η ασενοκουμαρόλη είναι ένα αντιπηκτικό που χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια, αλλά το μεγαλύτερό της πρόβλημα είναι ότι αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας, ο σοβαρότερος τύπος της οποίας είναι η εγκεφαλική, (κίνδυνος 1%/έτος, στα άτομα που κάνουν ορθή χρήση του φαρμάκου). Ωστόσο, το όφελος από την πρόληψη των εγκεφαλικών είναι σαφώς μεγαλύτερο από τον μικρό κίνδυνο της εγκεφαλικής αιμορραγίας. Αν λαμβάνετε ασενοκουμαρόλη, θα πρέπει να παρακολουθείτε προσεκτικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως 1-2 φορές τον μήνα) την πηκτικότητα του αίματός σας, με μία εξέταση που ονομάζεται INR. Το επιθυμητό INR στην ΚΜ είναι 2-3. Τιμή μικρότερη του 2 αυξάνει τον κίνδυνο θρομβώσεων και άρα εγκεφαλικού, ενώ τιμή μεγαλύτερη του 3 αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας.

Η νταμπιγκατράνη, η απιξαμπάνη και η ριβαροξαμπάνη, είναι νεότερα αντιπηκτικά, εξίσου ασφαλή και αποτελεσματικά με την ασενοκουμαρόλη, αλλά πιο δαπανηρά, τα οποία δεν χρειάζονται περιοδικό έλεγχο του INR. Ο γιατρός θα σας ενημερώσει αν κάποιο από νεότερα αντιπηκτικά είναι καταλληλότερο για εσάς από την ασενοκουμαρόλη.

Μερικές φορές, στην αντιθρομβωτική αγωγή της κολπικής μαρμαρυγής, χρησιμοποιούνται αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα (ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη). Αν και δεν χρειάζονται περιοδικό έλεγχο του INR, τα φάρμακα αυτά δεν είναι εξίσου αποτελεσματικά με τις δύο προηγούμενες κατηγορίες στην αποτροπή εγκεφαλικού, ειδικά στις μεγάλες ηλικίες.

Πολλοί άνθρωποι με ΚΜ είναι σε θέση να διατηρούν μία ικανοποιητική ποιότητα ζωής. Όμως είναι σημαντικό να λαμβάνετε καθημερινά τα φάρμακα που σας έχει χορηγήσει ο γιατρός σας. Με τον τρόπο αυτό, θα μειώσετε σημαντικά τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο συμβουλής ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου και εξουσιοδοτημένου ιατρού ή άλλου φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν ως ιατρική συμβουλή. Θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε τον ιατρό σας.