Δοκιμασία Κόπωσης

Το Ιατρείο είναι εξοπλισμένο με το Τεστ Κοπώσεως τύπου XSCRIBE 5 της MORTARA.

Η δοκιμασία κόπωσης αποτελεί μία σημαντική μέθοδο για την εκτίμηση ασθενών με γνωστή η πιθανολογούμενη στεφανία νόσο. Η εξέταση πραγματοποιείται όχι μόνο για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου αλλά επίσης για την εκτίμηση του κινδύνου, της πρόγνωσης και της ικανότητας για άσκηση (λειτουργικής ικανότητας).

Η δοκιμασία κόπωσης ανιχνεύει εμμέσως τη μυοκαρδιακή ισχαιμία, η οποία αποτελεί τη φυσιολογική συνέπεια της ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς οξυγόνου στο μυοκάρδιο (στεφανιαία αιματική ροή) και μυοκαρδιακής κατανάλωσης οξυγόνου (μυοκαρδιακό έργο).

Πρόκειται για μία αναίμακτη (μη επεμβατική) μέθοδο που χρειάζεται ελάχιστη προετοιμασία εκ μέρους του εξεταζόμενου (π.χ. διακοπή συγκεκριμένων φαρμάκων για 24 έως 48 ώρες πριν την εξέταση).

Μάθετε περισσότερα για τη Δοκιμασία Κόπωσης.

Παράδειγμα καταγραφής στη διάρκεια της εξέτασης