24ωρη Περιπατητική Καταγραφή (Holter) Αρτηριακής Πίεσης

Το Ιατρείο είναι εξοπλισμένο με το Holter Αρτηριακής Πίεσης τύπου AMBULO 2400 της MORTARA.

Η περιπατητική καταγραφή αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) παρέχει τον μέσον όρο των τιμών της αρτηριακής πίεσης εντός προκαθορισμένου διαστήματος (π.χ. 24 ωρών). Πρόκειται για μια εξέταση που χρησιμοποιείται ολοένα και συχνότερα στην κλινική πρακτική καθώς είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική σε ασθενείς με μεταβαλλόμενες τιμές ΑΠ των μετρήσεων στο ιατρείο ή σε ασθενείς με ευρείες αποκλίσεις ανάμεσα στις τιμές ΑΠ των κατ’οίκον μετρήσεων και των μετρήσεων στο ιατρείο.

Η συγκεκριμένη εξέταση, και ιδιαίτερα η νυχτερινή καταγραφή της ΑΠ, παρέχει δεδομένα με προγνωστική αξία.

Μάθετε περισσότερα για την Αρτηριακή Υπέρταση.

Τοποθέτηση περιχειρίδας και καταγραφικού στη διάρκεια της εγρήγορσης και στον ύπνο.

Παράδειγμα έκθεσης της εξέτασης