Ανεύρυσμα Θωρακικής Αορτής

Το ανεύρυσμα της θωρακικής αορτής είναι ένα πρόβλημα στην αορτή, το μεγαλύτερο αιμοφόρο αγγείο του οργανισμού, που εκφύεται απευθείας από την καρδιά. Το αίμα ρέει διαμέσου της αορτής προς στο υπόλοιπο σώμα.

Η "θωρακική αορτή" είναι η μοίρα της αορτής που βρίσκεται κάτω από διάφραγμα. Στα άτομα με ανεύρυσμα της θωρακικής αορτής ένα τμήμα της διογκώνεται, λεπτύνεται και αποδυναμώνεται (βλ. Εικόνα 1). Αν το διογκωμένο τμήμα υποστεί ρήξη τότε προκαλείται έντονη εσωτερική αιμορραγία και η κατάσταση επιδεινώνεται σημαντικά.

Εικόνα 1

Τα περισσότερα άτομα με ανεύρυσμα θωρακικής αορτής δεν έχουν συμπτώματα. Κάποιοι αισθάνονται πόνο στον θώρακα, την πλάτη ή την κοιλιά. Άλλα σπανιότερα συμπτώματα είναι:

Τα ανευρύσματα της θωρακικής αορτής μπορούν να υποστούν ρήξη χωρίς κανένα προειδοποιητικό σύμπτωμα. 

Ο κίνδυνος να προσβληθείτε από ανεύρυσμα θωρακικής αορτής αυξάνεται αν:

Τα ανευρύσματα της θωρακικής αορτής είναι πιο συχνά σε άτομα με συγκεκριμένα γενετικά νοσήματα (π.χ. Marfan ή Ehlers-Danlos) που αφορούν τον συνδετικό ιστό. (Ο συνδετικός ιστός είναι το κύριο δομικό συστατικό του δέρματος, των οστών και των αιμοφόρων αγγείων). Αν πάσχετε από κάποιο τέτοιο νόσημα ο καρδιολόγος σας θα σας ενημερώσει για τον κίνδυνο να προσβληθείτε από ανεύρυσμα θωρακικής αορτής. Ο ίδιος θα αποφασίσει επίσης αν πρέπει να υποβάλλεστε σε τακτικό έλεγχο. 

Υψηλότερο κίνδυνο προσβολής από ανεύρυσμα θωρακικής αορτής διατρέχουν επίσης και όσοι είχαν αντιμετωπίσει άλλα συγκεκριμένα αορτικά προβλήματα κατά το παρελθόν. Για παράδειγμα, ένας προγενέστερος "διαχωρισμός της αορτής" που δεν αντιμετωπίστηκε αμέσως μπορεί να οδηγήσει σε ανεύρυσμα θωρακικής αορτής (ο διαχωρισμός της αορτής είναι μία ρήξη του έσω χιτώνα της αορτής). Από την άλλη, ο διαχωρισμός της αορτής είναι συχνότερος στα άτομα με ανεύρυσμα θωρακικής αορτής. 

Εάν ο καρδιολόγος σας πιθανολογεί ότι πάσχετε από ανεύρυσμα θωρακικής αορτής, θα σας υποβάλλει σε απεικονιστικό έλεγχο. Οι εξετάσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διάγνωση του ανευρύσματος θωρακικής αορτής είναι η αξονική τομογραφία (CT) και η μαγνητική τομογραφία (MRI). Οι εξετάσεις αυτές μπορούν να αναδείξουν την παρουσία του ανευρύσματος, την εντόπιση και το μέγεθός του. 

Η αντιμετώπιση του ανευρύσματος της θωρακικής αορτής εξαρτάται από το μέγεθός του, τον ρυθμό αύξησής του και το αν προκαλεί ή όχι συμπτώματα. Κάποιοι ασθενείς χρειάζονται επέμβαση επιδιόρθωσης του ανευρύσματός τους. Κάποιοι άλλοι όχι. 

Εφόσον δεν χρειάζεστε επέμβαση, θα πρέπει:

Οι άνθρωποι που έχουν ανεύρυσμα της θωρακικής αορτής, έστω και μικρό, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρδιακής νόσου. Ο ιατρός σας μπορεί να σας ενημερώσει για το πώς θα ελαττώσετε τον κίνδυνό σας, π.χ. μέσω τακτικής άσκησης, διακοπής καπνίσματος και υγιεινής διατροφής. 

Η επιδιόρθωση του ανευρύσματος αποτελεί την καλύτερη μέθοδο αντιμετώπισης. Οι συχνότερες ενδείξεις επιδιόρθωσης είναι η εμφάνιση συμπτωμάτων ή, επί ασυμπτωματικού ανευρύσματος, η αύξηση της διαμέτρου του >5.5 cm ή ≥2.75 cm ανά m2 επιφανείας σώματος. 

Τα ανευρύσματα επιδιορθώνονται με τρεις μεθόδους: 

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Η έκβαση μετά την επιδιόρθωση εξαρτάται από το ποια μέθοδο εφαρμόστηκε, καθώς και την ηλικία και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας σας. 

Η πρόληψη των ανευρυσμάτων θωρακικής αορτής δεν είναι εφικτή, αλλά ο κίνδυνος εμφάνισής τους μπορεί να ελαττωθεί σημαντικά διακόπτοντας το κάπνισμα. Ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης είναι επίσης σημαντικός στους υπερτασικούς.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο συμβουλής ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου και εξουσιοδοτημένου ιατρού ή άλλου φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν ως ιατρική συμβουλή. Θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε τον ιατρό σας.